БЕЗУ̀МСТВАНЕ

БЕЗУ̀МСТВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от безумствам; безумствуване.

Списък на думите по буква