БЕЗУ̀МСТВО

БЕЗУ̀МСТВО, мн. -а, ср. Безумие (във 2 и 3 знач.); безумност. Тогава се реши на едно смело до безумство предприятие. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 136. Какви ли не жертви е правило и прави това неспокойно човечество за своята отбрана! И дали някога ще престанат тия му безумства! П. Росен, ВПШ, 121. Той ся предаде в сичките безумства, които му дохождаха на ум. К. Пишурка, МК (побълг.), 15.

Списък на думите по буква