БЕЗУ̀МСТВУВАНЕ

БЕЗУ̀МСТВУВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от безумствувам; безумстване.

Списък на думите по буква