БЕЗУ̀МЩИНА

БЕЗУ̀МЩИНА ж. Диал. Безумие; безумство.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква