БЕЗУСЛО̀ВНО

БЕЗУСЛО̀ВНО нареч. 1. Без каквото и да е възражение. Сичките наши предложения, които ние казахме на новият си благодетел .. , са приеха безусловно. З. Стоянов, ЗБВ II, 264.

2.Абсолютно, напълно. Така че на лирическия поет не е нужно това, което е безусловно необходимо за епическия. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 348. Безусловно се забранява убиването на което и да било животно преди да порасне и да се размножи. О. Василев, ДГ, 25.

3.Книж. Като вмет. дума. За подчертаване на факт, който не буди никакво съмнение; наистина, без съмнение, неоспоримо. Равнището на материалната култура на Балканите, безусловно, не е така високо, както в другите европейски страни.

Списък на думите по буква