БЕЗУСПЀШЕН

БЕЗУСПЀШЕН, -шна, -шно, мн. -шни, прил. Който е извършен без успех и не довежда до очаквания резултат; неуспешен, несполучлив, безрезултатен, безполезен, безплоден. Опитите на географа да влезе в преговори с туземците, .. , излязоха безуспешни. Гр. Угаров, ПСЗ, 310. След безуспешните войни с Русия турците са обсаждали Виена в 1683, но били отблъснати и разбити от полския крал Ян Собески. Б. Пенев, НБВ, 34. Безуспешен опит. Безуспешно лутане. Безуспешна обсада. Безуспешна операция. Безуспешен труд. Безуспешна контраатака. Безуспешна акция.

Списък на думите по буква