БЕЗУСПЀШНО

БЕЗУСПЀШНО. Нареч. от безуспешен; неуспешно, несполучливо, безрезултатно, безполезно, безплодно. Водачът .. , разправя постоянно — той силно желае да завърже с мене продължителен разговор, но безуспешно: аз му отговарям с къси: да и не. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 12. Нечии очи безуспешно се опитваха да го разгледат през процепите на вратата. Ст. Дичев, ЗС I, 506.

Списък на думите по буква