БЕЗУСПЀШНОСТ

БЕЗУСПЀШНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отсъствие на успех, на очакван резултат; безрезултатност, безполезност, безплодност.

Списък на думите по буква