БЕЗУТЀШИЕ

БЕЗУТЀШИЕ, мн. няма, ср. Липса на утеха; безутешност, неутешимост. Думите му, напълнени с безутешие и смут, го давеха. Ал. Гетман и др., СБ, 252.

Списък на думите по буква