БЕЗУТЀШНОСТ

БЕЗУТЀШНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Състояние на безутешен; неутешимост. Любов безнадеждно убита, озлобление, безутешност, .. — всичко беше в тия сълзи. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 180. А звук самотен / от песен непозната / залутан блъска се и като плач / во безутешност глъхне. К. Христов, С, 1939, 108.

Списък на думите по буква