БЕЗУЧА̀СТНОСТ

БЕЗУЧА̀СТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество или проява на безучастен; безразличие, безразличност, равнодушност. Той се заплете във вдъхновените си мисли и спря. Смущаваше го това мълчание, което граничеше с безучастност. Ст. Дичев, ЗС I, 93.

Списък на думите по буква