БЕЗФА̀БУЛЕН

БЕЗФА̀БУЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Литер. За литературно произведение — който няма фабула, няма последователно изложение на събития или произшествия. Безфабулен роман.

Списък на думите по буква