БЕЗФО̀РМЕНО

БЕЗФО̀РМЕНО нареч. Рядко. Смътно, неясно, неопределено. Вечер надлъж по кея пламват огньовете на моряшките барове .. Няколко парахода тъмнеят безформено и поскърцват. К. Константинов, П3, 151.

Списък на думите по буква