БЕЗХЍТРОСТНОСТ

БЕЗХЍТРОСТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на безхитростен; чистосърдечие, непрестореност, искреност. Има нещо детинско в безхитростността и наивността на тези герои, нещо "чаплиновско". Л. Тенев, Съвр., 1975, кн. 2, 165. На друга колона е славният надпис в памет иа клокотнишката победа, .. Аз прочитам .. царевата мисъл, изразена с величавата простота, безхитростност и смирение на ония времена на вяра и благочестие. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 168.

Списък на думите по буква