БЕЗЦВЀТНОСТ

БЕЗЦВЀТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество на безцветен. Лицето му, .. , запазваше пак своето противно изражениє на душевна сухота, безцветност и коравина. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 21. Този шаблонен начин на виждане, генерализирането на събитията по линията на най-общото докладно предаванє нєизбежно води до поетическа безцветност, до безжизненост. П. Братоев, С, 1951, кн. 11, 171.

Списък на думите по буква