БЕЗЦЀЛЕН

БЕЗЦЀЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. 1.Който се извършва без определена цел, без определено намерение. И все тъй със смях я [работата] претупваше набързо, за да му остане повече време за плуване, за ритане топка, за безцелно шляене из гората, за четене на романи. П. Бобев, К, 72. Мъгла, дъжд и вятър — както и вчера, и пак безцелно ходене из урви и долове, без път и без посока. Л. Стоянов, Б, 141.

2. Който няма определена цел, който не е осмислен; безсмислен. Война! / А безброя от гладни? / Война! / А безцелната смърт? Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 112. Ах, моя труд бе труд безцелен, / и блян безплоден — моят блян! Д. Дебелянов, Ст, 1936, 71.

Списък на думите по буква