БЕЗЦЀЛНОСТ

БЕЗЦЀЛНОСТ, -тта̀, мн, няма, ж. Отсъствие, липса на цел, смисъл; безмисленост. Великсин отрано позна разочарованията и безцелността на живота си. Ив. Вазов, Съч. ХI, 107. Тук [в хола] той усещаше цялата пустота на своя дом, самотата, всичката безцелност на скъпите мебели, страшната тишина на многото стаи. А. Гуляшки, Л, 50.

Списък на думите по буква