БЕЗЦЀНИЦА

БЕЗЦЀНИЦА, мн. няма, ж. 1. Обикн. в съчет.: На безценица. На много ниска цена, която не съответствува на стойността на предмета. Тая воденица Джупуните бяха купили на безценица,. На времето Костадин не искаше да купуват този излишен имот, но брат му настоя, полакомен от евтината цена. Ем. Станев,ИК III, 16. Той бе добре оценил къщата и не искаше да я даде на безценица. Но купувачите бяха непреклонни. Все по-малко и по-малко пари му предлагаха. А. Михайлов, ДШ, 82. Малко преди Освобождението турското правителство продало на безценица порутения и напълно стихнал от врява безистен на софийския търговец Фархи. П. Мирчев, К, 57. // При много ниско заплащане на труда. 3имно време, през най-студените и гладни дни, той коткаше циганите, даваше им дръвца и брашънце и ги обвързваше, за да му отработват на безценица през лятото. Г. Караславов, ОХ I, 76.

2. Остар. Много ниска цена, ниско заплащане за нещо. Участниците в събранието бяха все възрастни хора — селяни, на които тежеха правителствените наредби, .. , възмущаваше ги безценицата на продуктите, за които работеха денонощно — житото, царевицата, слънчогледа, цвеклото. Сл. Трънски, Н, 119. Тия печатници скоро били затворени, защото при безценицата на труда в онова време печатните книги стрували по-скъпо от ръкописните. Б. Ангелов, ЛС, 142.

Списък на думите по буква