БЕЗЦЀННОСТ

БЕЗЦЀННОСТ, -тта̀, мн, -и, ж. 1. Само ед. Рядко. Отвл. същ. от безценен.

2. Обикн. мн. Остар. Скъпа вещ, скъпоценност; ценност. У заловените се намериха безценности в пари, накити и покъщнина. Ст. Младенов, БТР 1, 133.

Списък на думите по буква