БЕЗЧА̀ДЕЦ

БЕЗЧА̀ДЕЦ, мн. -дци, м. Остар. Човек, който няма деца, бездетен човек; бездетник, безчадник.

Списък на думите по буква