БЕЗЧА̀ДИЕ

БЕЗЧА̀ДИЕ, мн. няма, ср. Остар. Бездетност, безплодност. Като сажалели за това, гдето са били безчадни, те сърдечно ся молили Богу да развърже тяхното неплодство и да отмахне от тях онова поношение, на което са ги подхвърляли за безчадието им. З. Петров и др., ЧБ (превод), 227.

Списък на думите по буква