БЕЗЧА̀ДКА

БЕЗЧА̀ДКА ж. Остар. и диал. Бездетна жена. Хубава Добро, болярко, / болярко, Добро, безчадко! Нар. пес., СбБрМ, 113.

Списък на думите по буква