БЕЗЧЕЛОВЀЧЕН

БЕЗЧЕЛОВЀЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Остар. Книж. Безчовечен. Каква полза да възсъздаваме в живи образи средновековните безчеловечни свирепости? Ив. Вазов, Съч. ХVI, 111. Наследниците на славния Османов трон, .. гледали са с крайно прискърбие на нетърпимите злодейства на безчеловечните яничери. В. Друмев, НФ, V–VI. В "Работнически вестник" са изнесени досега маса факти за безчеловечното отношение на държавата към хилядите нейни работници по железниците, арсеналите и др. Г. Георгиев, Избр. пр, 221.

Списък на думите по буква