БЕЗЧЕЛОВЀЧЕСКИ

БЕЗЧЕЛОВЀЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. 1. Безчовечен.

2. Рядко. Който не е характерен, типичен за човек. И понеже има хайдушко лице и безчеловеческа брада, което е доказателство, че той е сумнителен човек; . , решавам: "Иван Аспазиевич Дормидолски, .. , да биде обесен!" Ив. Вазов, Съч. VII, 53.

БЕЗЧЕЛОВЀЧЕСКИ

БЕЗЧЕЛОВЀЧЕСКИ. Нареч. от прил. безчеловечески; безчовечно, безмилостно, жестоко. Как да ся обхождам с владиката,.. той зачна безчеловечески да ся обхожда с мене. АНГ I, 703. Видяха нашите читатели с кой начин ся обнесе турското правителство, т.е. най-варварски и безчеловечески към българский народ. ДЗ, 1868, бр. 51, 191.

Списък на думите по буква