БЕЗЧЕЛОВЀЧЕСТВО

БЕЗЧЕЛОВЀЧЕСТВО, мн. -а, ср. Остар. Книж. Безчовечие. Гласът на человечеството до скончание мира непрестанно ще да вика и ще да възвестява до последний род скверното безчеловечество, което християните употребиха върху незлобивите, угнетени и немощни американци! П. Кисимов, ОА I (превод), 91.

Списък на думите по буква