БЕЗЧЕЛОВЀЧИЕ

БЕЗЧЕЛОВЀЧИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Безчовечие, безчовечност; безчеловечност, безчеловещина. Най-после, като не можа вече да търпи безчеловечията му, остави Цариград, разсърден на Юстиниана за неговите жестокости. П. Р. Славейков, ПИ, 63. Съгласно общото решение на водителите на въстанието "ние дигнахме оръжие против тиранията и безчеловечието, ние ратуваме в името на свободата и человещината". Пряп., 1903, бр. 28, 1.

Списък на думите по буква