БЕЗЧЕЛОВЀЧНОСТ

БЕЗЧЕЛОВЀЧНОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Остар. Книж. Безчовечност, безчовечие; безчеловечие. Тези хора не могат ся цери тука, защото нямаме болници.. Да ги оставим в някой запустял град, това ще ся почте за безчеловечност. А. Шопов, СКП (превод), 7.

Списък на думите по буква