БЕЗЧЕЛОВЀЩИНА

БЕЗЧЕЛОВЀЩИНА ж. Остар. Книж. Безчовечност, безчовещина; безчеловечие, безчеловечност. Тука Василий показал най-голяма безчеловещина към заробените, защото на 15 000 души от тях немилостиво избожда очите. Т. Шишков, ИБН, 178.

Списък на думите по буква