БЕЗЧЀЛЯДЕН

БЕЗЧЀЛЯДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Рядко. Който няма деца; бездетен. Безчелядно семейство.

Списък на думите по буква