БЕЗЧОВЀЧИЕ

БЕЗЧОВЀЧИЕ, мн. -ия, ср. 1. Само ед. Качество на безчовечен; безчовечност, жестокост. Това бяха руски евреи, станали жертва на тия ужасни по своето безчовечие и див фанатизъм погроми, към които тъмните сили на руската земя бяха подтикнали невежествените, заслепени тълпи. Стр. Кринчев, СбЗР, 354. — Медалът има винаги две страни. — За вас — само една. И вие живеете под неотразимото въздействие на нейното безчовечие. Б. Балабанов, Избр. п II, 47.

2.Проява, постъпка на безчовечен; жестокост. "Проклети сине!. .. Пукни!" и го изпсува на майка, па си излезе, без да го прегледа .. Това беше по-голямо безчовечие и от стражарското! Ив. Вазов, Съч. IХ, 171. Черкезете не са побегнале, а са пуснати нарочно от самия каймакамин, за да наплашат със своите безчовечия раята. Хр. Ботев, Съч. 1929, 295.

Списък на думите по буква