БЕЗЧОВЀЩИНА

БЕЗЧОВЀЩИНА ж. Рядко. Безчовечие, безчовечност. Там знаеше се веч каква е рат повел / Хафъз паша — познат изпраксан кръвопия, / .. / .. Скъп на човешка реч, / на безчовещини тъй щедър! П. П. Славейков, Събр. съч. III, 192.

Списък на думите по буква