БЕЗША̀РИЕ

БЕЗША̀РИЕ, мн. няма, ср. Остар. Безцветност.

Списък на думите по буква