БЕЗША̀РНОСТ

БЕЗША̀РНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж.Остар.Безцветност.

Списък на думите по буква