БЕЗЩА̀СТНИК

БЕЗЩА̀СТНИК, мн. -ци, м. Остар. Книж. Нещастник. Още оставям иа Фикета Копелиов на дворът 25 ударения с коляно и с един добър ремик .. за много .. злини, които ми е направил: и това желая да стане по-скоро, защо той е безщастник. ВУХБ (превод), 83.

Списък на думите по буква