БЀЙЗБОЛЕН

БЀЙЗБОЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който се отнася до бейзбол. Бейзболен мач. Бейзболен съдия. Бейзболна топка.

Списък на думите по буква