БЕЙЛЕРБЀЙСТВО

БЕЙЛЕРБЀЙСТВО, мн. -а, ср. Истор. Голяма военно-административна област в Османската империя, управлявана от бейлербей. Новият бейлербей нямал достъп дори до центъра на бейлербейството си. В. Мутафчиева, КВ, 145. Румелийско бейлербейство.

Списък на думите по буква