БЕЙЛЪ̀К

БЕЙЛЪ̀К, мн. -ци, след числ. -ка, м. Истор. Бейлик (в 1 и 3 знач.). Турската държава се постарала да организира полит[ически] и административно и тези племена, като създала осем самостоятелни юрушки бейлъци. Оджаклъкът (седалището) на бейлъка на юруците от Софийската област бил в гр. Ихтиман. П. Делирадев, В, 303. И да бе му казал някой: "Върни се, Томо, в конаците на Али паша, тясна е за тебе Мароня" — не би се върнал, че сети той сладостта на истинския бейлък, разпрострел се над земя и хора, навели глави пред неговата власт. Ст. Сивриев, ПВ, 162–163.

Списък на думите по буква