БЀЙОВ

БЀЙОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Който принадлежи на бей. Той седна на мекото шелте на миндеря, донесено също от бейовата къща. Ив. Вазов, Съч. ХII, 120.

Списък на думите по буква