БЀЙСИК

БЀЙСИК, мн. няма, м. Информ. Широко разпространен и лесен за овладяване програмен език от високо ниво.

— Англ. BASIC (съкр. от Beginners’ All-purpose Symbolic Instruction Code).

Списък на думите по буква