БЀЙСТВО

БЀЙСТВО, мн. -а, ср. 1. Област, провинция, управлявана от бей; бейлик.

2. Само ед. Власт, положение на бей; бейлик. — От българското старо бейство му е останало това богатство — рече Демир-дишлията, като си припомни как са потурчили насила баща му — той твърде не го е спечелил. .. Ц. Гинчев, ГК, 152.

Списък на думите по буква