БЕК

БЕК, бѐкът, бѐка, мн. бѐкове, след числ. бѐка, м. Спорт. Във футболен отбор — краен защитник. Досега той беше играл само като ляв бек.

— Англ. back.

Списък на думите по буква