БЕКА̀Р

БЕКА̀Р м. Муз. 1. Знак, който се поставя пред нота, за да унищожи действието на предходен диез или бемол.

2.Като прил., неизм. Който е без бемол или диез, който не е понижен или повишен. До бекар. Си бекар.

— Фр. bécarre.

Списък на думите по буква