БЕКА̀С

БЕКА̀С м. Едра колкото гълъб прелетна птица от семейство дъждосвирци с пъстри пера, дълга светлокафява права човка и вкусно месо, която живее в гористи и блатисти местности. Sсоlорах. Йордан Радичков го нямаше. Били с Дико Фучеджиев и Атанас Стоянов в землището между Мусачево и Равно поле — имало голям пасаж от блатни бекаси. Д. Цончев, ЛВ, 107108.

Горски бекас. Вид бекас. Горският бекас (Scolopax rustiqola, L) е рядка птица. СбНУ XXXII, 66.

— Фр. bécasse.

Списък на думите по буква