БЕКА̀СА

БЕКА̀СА ж. Само в съчет.: Морска бекаса. Риба с продълговато цилиндрично тяло и вкусно месо, която живее в Черно море и е обект на промишления риболов; зарган. Belone belone euxini.

Списък на думите по буква