БЕКЯ̀РСКИ

БЕКЯ̀РСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Разг. 1. Който е на бекяр, който е свързан с бекяр; ергенски. Вместо да си нареди живота, цял ден тича по събрания, по заседания, .. , а вечер, като се върне в малката си бекярска стаичка, нито печката му запалена, нито вечерята му сложенанищо! М. Марчевски, П, 109. От сития обед, .. , бях, тъй да се каже, понатежал за сън. Оставаше ми да се обтегна в стаята върху бекярското легло на Данила. Н. Попфилипов, РЛ, 136. Цялото огромно българско население в столицата [в Цариград] било мъжко, ергенско, бекярско. Имало само няколко семейства. Т. Жечев, БВ, 8. Бекярска квартира. Бекярско общежитие.

2.Присъщ, свойствен на бекяр; ергенски. В дома на Антон Страшимиров можеше да се отиде по всяко време. Семейството, което нямаше деца, живееше почти на бекярски начала. К. Константинов, ППГ, 143. Леле боже, чужбина безкрайна, / ябана незнайна; / леле гурбетчийство мило, / бекярско теглило! Ц. Церковски, Съч. I, 154.

БЕКЯ̀РСКИ

БЕКЯ̀РСКИ нареч. Разг. Както бекяр, по бекярски начин; ергенски. — Няма да я карам все бекярскинамислил съм тук в месец-два булка да си доведа. А. Гуляшки, ЗР, 199–200.

Списък на думите по буква