БЕКЯ̀РСТВАНЕ

БЕКЯ̀РСТВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от бекярствам; бекярствувам.

Списък на думите по буква