БЕКЯ̀РСТВО

БЕКЯ̀РСТВО, мн. няма, ср. Разг. Положение, състояние, живот на бекяр. Дотегна му бекярството.

Списък на думите по буква