БЕКЯ̀РСТВУВАНЕ

БЕКЯ̀РСТВУВАНЕ мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от бекярствувам; бекярстване.

Списък на думите по буква