БЕКЯ̀РЩИНА

БЕКЯ̀РЩИНА, мн. няма, ж. Диал. Бекярство, бекярлък. Веке ми се сдодеало / от товаа бекярщина, / само легни, само стани, / со ръцеве во пазуи. Нар. пес., СбБрМ, 397.

Списък на думите по буква