БЕЛА̀

БЕЛА̀ ж. Диал. Беля̀. — Една момичка имам болна .. Сполай на Богапрехранваме се. Само да не беше ни се случила таз бела. Й. Йовков, ВАХ, 110111. Една бела не е бела. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 166. Една бела води друга. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 166. Малко ум, много пари, голяма бела. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 263.

Списък на думите по буква